suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Lantmäteriverket Borgå

  • Serviceställe

Vid Lantmäteriverkets serviceställen kan du få råd i lantmäteri- och inskrivningsärenden. Du kan också köpa registerutdrag och intyg, dokumentkopior och olika kartor och kartutskrifter. Våra serviceställen har tillgång till riksomfattande register, elektroniska arkiv och geodatamaterial. Du kan alltså få dina ärenden skötta vid vilket som helst av våra serviceställen oavsett var fastigheten eller ...

Besöksinformation

Linnankoskigatan 28 A
06100 Borgå

Betjäningstider

torsdag-fredag 9.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
+358 295301120 
(lna/msa)

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Lantmäteriverket

Område

Hela Finland

Tillgängliga språk

finska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.9.2022