suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Geodatamaterial

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriverket samlar terrängdata – kartor, flygbilder och laserskanningsmaterial – på hela Finland. Materialen innehåller bl.a. fastighetsgränser och råmärken, ortnamn, vägar, byggnader, vatten, åkrar, mönster och höjdförhållandena i terrängen samt förvaltningsgränser. Väg- och namnbestånden uppdateras hela tiden, byggnader och förvaltningsgränser årligen samt andra element med ca 5 – 10 års mellanrum.

Du får materialet enligt tema samt som produkter som innehåller all terrängdata. I produktbeskrivningarna berättas noggrannare om olika terrängdataprodukter. Materialet är tillgängligt både som vektor- och rastermaterial och i olika format.

Terrängdata är öppen data. Du får kopiera, dela ut och publicera materialet fritt. Du får modifiera och använda dem i kommersiellt syfte samt använda dem som en dela av en applikation eller tjänst. Materialet kan fritt laddas ner på Filtjänsten för avgiftsfria data. Största delen av materialet kan laddas kartbladsvis.

Du kan hämta terrängdata till eget datasystem genom gränssnittstjänster. För användningen av gränssnittstjänster behöver du en applikation som kan utföra informationssökning på Lantmäteriverkets server. Ett kontrakt ingås för användningen av gränssnittstjänster. Tjänsterna kan provanvändas före kontraktet ingås. Underhållskostnader debiteras för användning av gränssnittstjänster. Material som söks via tjänsten är avgiftsfria.

Gör så här

Materialet kan laddas ner från Filtjänsten för avgiftsfria data. Om du vill ha materialet på hårdskiva eller annan minnesapparatur eller om du behöver stora mängder material, såsom t.ex. flygbilder på vidsträckta områden, måste du göra en beställning hos oss. Fastän materialet i sig självt är avgiftsfritt debiteras en hanterings- och fraktkostnad på beställt material.

Gamla flygbilder kan ännu inte laddas ner från Filtjänsten för avgiftsfria data, så dessa får man endast genom beställning.

För vem och på vilka villkor

Öppen informationsmaterial som är framställt av Lantmäteriverket har en Creative Commons 4.0 Internationell licens. Ange licensutgivarens namn, materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket överlåtit materialet (t.ex.: innehåller material ur Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).

Tjänsten är avgiftsfri.

Hanterings- och fraktkostnader debiteras på materialleverens som gjorts på kundens begäran.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.10.2020