suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Geodatamaterial

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriverket samlar terrängdata – kartor, flygbilder och laserskanningsmaterial – på hela Finland. Materialen innehåller bl.a. fastighetsgränser och råmärken, ortnamn, vägar, byggnader, vatten, åkrar, mönster och höjdförhållandena i terrängen samt förvaltningsgränser. Väg- och namnbestånden uppdateras hela tiden, byggnader och förvaltningsgränser årligen samt andra element med ca 5 – 10 års me ...

Gör så här

Du kan ladda ned terrängdata i form av filer på Kartplatsen. Du kan välja vilka uppgifter du vill ha, i vilket format och från vilket område. Denna tjänst är avgiftsfri.

Om du vill ha materialet på hårdskiva eller annan minnesapparatur eller om du behöver stora mängder material, såsom t.ex. flygbilder på vidsträckta områden, måste du göra en beställning hos oss. Fastän materialet i sig självt är avgiftsfritt debiteras en hanterings- och fraktkostnad på beställt material.

För vem och på vilka villkor

Öppen informationsmaterial som är framställt av Lantmäteriverket har en Creative Commons 4.0 Internationell licens. Ange licensutgivarens namn, materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket överlåtit materialet (t.ex.: innehåller material ur Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 10.7.2023