suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ta kontakt

  • Webbsida

På webblanketten är kundens namn, e-postadress, telefonnummer och meddelandet som kunden önskar lämna obligatoriska uppgifter. Som svar på meddelandet får kunden en automatisk kvittering per e-post. På blanketten har uppgifterna ett strukturerat format vilket underlättar och försnabbar ärendehanteringen. Om ditt ärende gäller en viss fastighet, ska fastighetsbeteckningen anges på blanketten. Om är ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022