suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Produktbeskrivningar

  • Webbsida

I produktbeskrivningarna finns bl.a. basuppgifter om materialet, användningssyfte, geografisk utsträckning, precision, rumslig representation och leveransformat, uppdateringsinformation, tillkomsthist ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.11.2019