suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Produktbeskrivningar

  • Webbsida

I produktbeskrivningarna finns bl.a. basuppgifter om materialet, användningssyfte, geografisk utsträckning, precision, rumslig representation och leveransformat, uppdateringsinformation, tillkomsthistorik, användningsvillkor, begränsningar, anskaffningsförfarande och priser.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 13.4.2021