suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Produktbeskrivningar

  • Webbsida

I produktbeskrivningarna finns bl.a. basuppgifter om materialet, användningssyfte, geografisk utsträckning, precision, rumslig representation och leveransformat, uppdateringsinformation, tillkomsthist ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 13.4.2021