suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets telefonservice

  • Telefonservice

Vår kundservice ger per telefon råd i ärenden som gäller kartor och geografisk information, lantmäteriförrättningar, fastighetsägande och fastighetsinteckningar. Per telefon tillhandahålls även avgiftsfri informationstjänst om de register som Lantmäteriverket upprätthåller, exempelvis fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Per telefon kan du beställa olika produkter, såsom kar ...

Telefonnummer

Kundservice
+358 295301120 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–16.15

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 9.5.2023