suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Köpvittnet ska med hjälp av en för ändamålet avsedd blankett skicka ett meddelande om fastighetsöverlåtelse till Lantmäteriverket och den kommun, inom vars område det överlåtna objektet ligger, inom två dagar efter det att överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet görs med hjälp av en webblankett.

I samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse har köpvittnet möjlighet att på kundens begäran lämna ansökan om lagfart.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten kan endast användas av personer som på basis av tjänsteställning är köpvittnen eller som Lantmäteriverket på ansökan beviljat köpvittnesrättigheter. Användningsrätten till tjänsten kontrolleras i Köpvittnesregistret.

Användning av tjänsten förutsätter identifiering i tjänsten Suomi.fi-identifikation.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 11.6.2020