suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Anvisningar för köpvittnen

  • Webbsida

På webbsidan finns mera information om följande ämnen:

• Anvisningar för köpvittnen

• Att fylla i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

• Arkivering av köpvittnets journaler

• Ändringar i köpvittnes ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.10.2020