suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Suomi.fi-kartor

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket

I tjänsten Suomi.fi-kartor är det möjligt att skapa kartor som kan inbäddas på en webbplats och användas som kartkomponent i e-tjänster. Det är också möjligt att ansluta egna geodata och geodata som är tillgängliga via geodatainfrastrukturen till tjänsten. Tjänsten är lättanvänd och förutsätter inga kunskaper om programmering.

Tjänsten är avsedd för myndigheter inom den offentliga förvaltningen och för organisationer som enligt avtal sörjer för offentliga uppgifter. Så här kan du bli en användare.

Område: nationell

E-tjänst

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.