suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Utredning av en fastighets gränser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Gränsens läge bestäms utifrån råmärken som byggts upp i terrängen och förrättningshandlingar (karta och protokoll). I förrättningskartor märker man ofta ut råmått, dvs. avståndet mellan råmärken, vilket gör det lättare att hitta dem i terrängen. Då råmärken ska positioneras i terrängen tar man även hjälp av GPS-apparat och råmärkesförteckning.

En fastighets skiften, gränser samt råmärkenas (rårös ...

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Till ansökan bör du bifoga en karta där det framgår vilken rå som försvunnit och/eller den oklara fastighetsgränsen. En karta kan utskrivas utan kostnad till exempel på Kartplatsen eller Paikkatietoikkuna. Vanligen ansöker man om rågång från Lantmäteriverket. Om fastigheten emellertid ligger i ett detaljplaneområde i en kommun där fastighetsregistret förs av kommunen, bör du ansöka om rågång från kommunen. Ta vid behov reda på det korrekta förfarandet hos Lantmäteriverkets kundservice eller kommunen i fråga.

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om rågång kan vara till exempel fastighetens ägare eller delägare, den som innehar arrenderätten, en kommun eller person vars rätt rågången direkt gäller (till exempel delägare i samfällt område).

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.11.2023