suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om lantmäteriförrättning

  • Utskrivbar blankett

Ansök om en förrättning om du vill

  • avstycka en fastighet som du äger till flera fastigheter (styckning)
  • dela en fastighet (klyvning)
  • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område (inlösning)
  • reda ut var en gräns löper i terrängen (rågång)
  • få en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
  • registrera ett servitut som baserar sig på avtal (servitutsförrättning)

Vid en ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar
PB 1005
33101 Tampere

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 17.5.2023