suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Lantmäteriverket

Ansökan om lantmäteriförrättning

  • Utskrivbar blankett

Ansök om en förrättning om du vill

  • avstycka en fastighet som du äger till flera fastigheter (styckning)
  • dela en fastighet (klyvning)
  • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område (inlösning)
  • reda ut var en gräns löper i terrängen (rågång)
  • få en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
  • registrera ett servitut som baserar sig på avtal (servitutsförrättning)

Vid en lantmäteriförrättning utförs terrängmätningar oftast när marken är snöfri. Om du ansöker om en lantmäteriförrättning på vintern, kan terrängarbetena oftast inledas följande vår.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Blankettens leveransuppgifter

e-post: forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar

PB 1005

33101Tampere

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiBlanketter

Ansökan om lantmäteriförrättning
Blankett ID: mittaustoimitus

Bilagor och länkar till ytterligare information