suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Stiftande av vägrätt eller bestående nyttjanderätt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att tillfälligt röra sig med fordon på en annan fastighet såvida du kommer överens om detta med markägaren. Exempel på en sådan situation är transport av avverkat virke via en angränsande fastighet till kanten av en bilväg.

Om det förekommer oklarheter med vägens färdselrätter eller om du vill anlägga en ny förbindelse till fastigheten via en annan väg, lönar det sig att först utre ...

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan till ansökan (t ex ett väg- eller servitutsavtal).

Förrättning söks hos kommunen endast om förrättningen gäller ett detaljplaneområde i en sådan kommun där fastighetsregisterföraren är kommunen. Vid behov kan du kontrollera att du använder rätt förfarande genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice eller kommunen i fråga.

För vem och på vilka villkor

Fastighetens ägare eller delägare samt vägdelägare eller väglag kan ansöka om enskild vägförrättning. Fastighetens ägare eller kommun kan ansöka om servitutsförrättning.

Man kan ansöka om såväl stiftande av nytt servitut som ändring, flyttning eller upphävande av ett befintligt servitut. Vid förrättningen kan endast sådana typer av servitut som nämns i lagen behandlas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 2.2.2023