suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Avtal om servitut

  • Utskrivbar blankett

Stiftande av ett servitut förutsätter ett avtal mellan fastighetsägarna. I avtalet om servitut har de mest centrala frågorna beaktats som ägarna bör avtala om. Med stöd av ett avtal om servitut kan fastighetens ägare ansöka om serivutsförrättning för att få rättigheten stiftad och antecknad i fastighetsregistret.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 6.4.2023