suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Avtal om vägrätt

  • Utskrivbar blankett

Bildande av en ny vägrätt eller flyttning, upphävande eller ändring av en befintlig vägrätt sker vid en fastighetsförrättning.

Avtalet snabbar upp behandlingen av ärendet vid en förrättning. Ansök om ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 18.2.2021