suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Byte och sammanslagning av fastigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med ägobyte är att göra fastighetsstrukturen klarare och underlätta användningen av fastigheter. Om markägarens fastighet omfattar ett skifte (en jordlott) eller ett område vars användning är besvärligt, p.g.a. avstånd, naturhinder (bakom en älv osv.) eller ogynnsam form, kan det löna sig att byta området med en annan markägare. Områdena som byts är delar av fastigheten. De kan också vara h ...

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för ägobyte är avtalet över ägobytet mellan markägarna. De områden som byts ut bör ha ungefär samma värde.

Fastigheter kan endast slås ihop om följande villkor uppfylls: Fastigheterna finns i samma kommun och tillhör samma ägare (en eller flera. Fastigheterna är lämpliga för att användas som en helhet när det gäller deras läge, användningsändamål och planbestämmelser. Om fastigheterna belastas av olika inteckningar kan sammanslagningen hindras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.12.2022