suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan om sammanslagning av fastigheter

  • Utskrivbar blankett

Vid sammanslagning av fastigheter bildas en ny fastighet av två eller flera fastigheter.

Sammanslagning av fastigheter förutsätter bl.a. att de finns i samma kommun och tillhör samma ägare så att ägarförhållandena är lika. Om olika inteckningar eller inskrivna särskilda rättigheter hänför sig till fastigheten ska du kontakta Lantmäteriverket för att kontrollera förutsättningarna för sammanslagnin ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar
PB 3300
65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 28.2.2024