suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Inlösning av fastighet eller del av fastighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Mark inlöses i huvudsak för allmänna behov på basis av lag eller inlösningstillstånd. Inlösaren är ofta staten, en kommun eller till exempel ett elverk.

En privat markägare kan ansöka om inlösning i följande situationer:

  • Det finns tillandning vid fastigheten. Fastigheten når i dessa fall inte ut till strandlinjen utan slutar vid tillandningen. Tillandning uppstår vanligen till följd av att vatt ...

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Den sökande ska äga den fastighet som angränsar till det område som inlöses eller annars kan området som inlöses användas enbart i anslutning till fastigheten som ägs av den sökande.

Om det är fråga om inlösning av en tomt har den som äger den värdefullaste delen av tomten rätt till prioritet vid inlösningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.10.2023