suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Att ändra namnet på en fastighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I fastighetsregistret har varje fastighet en egen fastighetsbeteckning. Största delen av fastigheterna ges vid lantmäteriförrättningen ett namn för att identifiera fastigheten, exempel på fastighetsbeteckning och namn på fastighet: "142-402-3-54, NIKKILÄ". Tomter i detaljplaneområden har vanligen inga namn, fastän det inte finns något hinder för detta.

Det namn som fastigheten ges vid lantmäteriförrättningen uppges av ägaren till den fastighet som bildas. Namnet kan ändras senare. Det är upp till ägaren att besluta om namnet behöver bytas.

Fastighetens namn kan ändras med ett beslut av den som upprätthåller fastighetsregistret. Fastighetsregister upprätthålls ofta av en stad/kommun i detaljplanerade områden. I övriga områden ansvarar Lantmäteriverket för fastighetsregisterföring.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Fastighetens (registerunderenhetens) namn kan ändras också genom en fritt formulerad ansökan. Ange i ansökan:

  • kommunen där fastigheten finns
  • fastighetsbeteckningen och fastighetens nuvarande namn
  • fastighetens nya namn

Om fastigheten har flera ägare ska alla ägare underteckna ansökan. Skicka en undertecknad ansökan till Lantmäteriverket

(rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi)

För vem och på vilka villkor

Fastighetens ägare kan ansöka om ändring av namnet. Det rekommenderas att namnet består av ett enda ord, som kan vara ett sammansatt ord.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Mera information om avgifterna hittas i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 26.8.2020