suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Fastighet som säkerhet för lån

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan inte använda en fastighet eller en del av den (kvotdel eller outbrutet område) som säkerhet för lån, utan du måste ansöka om inteckning. En fastighet kan ha flera inteckningar, och i så fall ordnas de i en inbördes företrädesordning. Utöver fastigheter kan du även ansöka om inteckning av en (inteckningsduglig) arrenderätt. I detta fall talar man om en så kallad inteckning i en anläggning. V ...

Gör så här

Enklast är det att göra ansökan om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som förvaltas av Lantmäteriverket. Inteckning kan även sökas genom att fylla i en ansökningsblankett, underteckna den och lämna in den till Lantmäteriverket.

För vem och på vilka villkor

Den som har lagfart i fastighet (ägare) kan ansöka om inteckning. Samma gäller för flera åtgärder som rör ändring av inteckningar. Den som innehar ett pantbrev kan emellertid ansöka om att ändra ett pantbrev i pappersformat till elektroniskt format. Överföring av ett elektroniskt pantbrev kan sökas av innehavare av elektroniska pantbrev som registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 10.7.2023