suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Lantmäteriverket

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

  • E-tjänst

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en nättjänst, förvaltad av Lantmäteriverket där man kan överlåta en fastighet elektroniskt. Överlåtelsen är lika giltig som en överlåtelse som gjorts traditionellt skriftligt, men enklare och flexiblare. Överlåtelsehandlingen görs upp elektroniskt. Vid en elektronisk fastighetsöverlåtelse behövs inget köpvittne och parterna behöver inte vara samtidigt på plats. Parterna loggar in i tjänsten med stark autentisering och undertecknar överlåtelsebrevet elektroniskt.

Säljaren gör upp överlåtelsehandlingen med hjälp av systemet och undertecknar den före köparen. Säljaren och köparen kan också ge någon annan fullmakt att sköta detta. Lagfarten blir automatiskt anhängig och behövs inte sökas skilt. Fastighetsmäklare har möjlighet att flytta fastighetens överlåtelsehandling i tjänsten genom sitt eget system, då behöver säljaren och köparen endast underteckna den i den s.k. underteckningsvyn.

I tjänsten kan man också göra avtal om överlåtelse av arrenderätt samt sköta inteckningsärenden (alltså ansöka om inteckningar och överföring av elektroniska pantbrev). Fastighetens ägare kan göra en inteckningsansökan. Köparen kan göra en inteckningsansökan genast då överlåtelsehandlingen är undertecknad, alltså då lagfarten är anhängig.


E-tjänst

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/fastighetsoverlatelsetjanstenE-tjänsten kräver identifiering.
E-tjänsten kräver 2 underskrift.

Öppettider

måndag - söndag 0.15 - 23.15


Användarstöd

Användarstöd för e-jänsten:

Lantmäteriverkets kundservice
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi


Bilagor och länkar till ytterligare information