suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Registrering av pantsättning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ansök om registrering av pantsättning när du vill använda en aktielägenhet som säkerhet för lån. Pantsättningen av aktielägenheten registreras på ansökan av långivaren, dvs. panthavaren, och med samtycke av panthavaren på det villkor att långivaren har panträtt till aktierna. Registrering av pantsättningen i aktielägenhetsregistret ersätter överlåtelse av aktiebrevet till panttagaren. Panthavaren ska alltid underteckna ansökan och uppge panttagarens samtycke (se anvisningar i Andel som ska pantsättas). För ansökan behövs samtycke av den ägare vars andel ska pantsättas. Registrering av pantsättning förutsätter elektronisk anteckning av ägare. Registrering av pantsättning kan sökas samtidigt som äganderätten registreras.

Gör så här

För ansökan behövs samtycke av den ägare vars andel ska pantsättas.

För vem och på vilka villkor

För att pantsättningen ska kunna registreras ska äganderätten till aktielägenheten vara registrerad i Lantmäteriverkets elektroniska register. Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet och huruvida äganderätten är registrerad i elektroniskt format.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Prisuppgifter finns i Lantmäteriverkets prislista, https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/prislista

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 4.10.2021