suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Inlösnings- och forskningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Staten kan lösa in områden till exempel till miljöskydds- och landsvägsområden när det allmänna behovet så kräver. I inlösning av kraftledningar och naturgasrör är det vanligtvis frågan om inlösning av nyttjanderätt till ett visst område. Då är inlösaren bolaget som idkar verksamhet på området.

Man behöver inte söka inlösningstillstånd om bestyrkandet av planen, beviljande av tillståndet eller a ...

Gör så här

Sök inlösningstillstånd, forskningstillstånd samt ändring i nyttjanderätten av ett inlöst område med en fritt formad ansökan som skickas till registratorskontoret vid Lantmäteriverket (kirjaamo@maanmittauslaitos.fi).

Bifoga en utredning på behovet av inlösningen, ändringen i nyttjanderätten eller forskningsåtgärder. Ansökningen ska även innehålla övriga nödvändiga bilagor, så som

• karta på området,

• tvärsnittsritningar,

• utarbetade utredningar, så som miljökonsekvensbedömningar samt

• utredning om fastigheterna, fastighetsägarna och fastighetsinnehavarna på området som ska lösas in, med kontaktuppgifter

När man söker forskningstillstånd ska man ange en önskad giltighetstid för tillståndet.

För vem och på vilka villkor

Inlösningstillstånd kan ansökas av till exempel ett bolag eller samfund som har behov av att bygga t.ex. kraftledningar eller naturgasnät. Grunden för ansökan kan även vara något annat projekt som är jämförbart med dessa och det finns ett allmänt behov för.

Man får inte inleda en inlösning om syftet med inlösningen kan uppnås på annat sätt eller skadan som inlösningen orsakar är större än nyttan för allmänt intresse. Samma förutsättningar gäller för att ändra på nyttjanderätt som skaffats genom inlösning.

Lantmäteriverket kan handlägga ett inlösningstillstånd om ingen motsätter sig inlösningstillståndet eller det är frågan om en mindre inlösning för ett allmänt eller privat intresses del. Om Lantmäteriverket inte är behörig att handlägga tillståndet överförs ärendet till statsrådet.

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.10.2023