suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Registrering av en fastighets arrenderätt och annan särskild rättighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Särskilda rättigheter är snävare än fastighetens äganderätt och hör inte till fastighetsägaren. De är rättigheter som tillåter användning av fastigheten för ett visst ändamål eller på ett visst sätt. Den vanligaste särskilda rättigheten är arrenderätten (legorätt i jordlegolagen), t.ex. ett egnahemshus på en hyrestomt som ägs av staden. Andra särskilda rättigheter är bl.a. nyttjanderätt, pensionsr ...

Gör så här

Det finns skilda ansökningsblanketter för registrering av arrenderätt och särskild rättighet. Som bilaga behövs oftast den ursprungliga avtalshandlingen som rätten har stiftats eller flyttats med. Om det är frågan om att köpa arrenderätten behövs också kvitto på överlåtelseskatt. Ansökan med bilagor skickas till Lantmäteriverket per post eller genom att lämna in dem vid kundtjänsten.

För vem och på vilka villkor

Registrering av arrenderätt och särskild rättighet kan ansökas av rättighetens ägare eller en person med fullmakt av hen (ombudsman).

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.12.2022