suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Anmälan om anteckning av RS-begränsning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har tecknat avtal om förvaring av skyddsdokumenten ska förvararen av skyddsdokumenten utan fördröjning anmäla till Lantmäteriverket att RS-förfarandet inletts. Den som förvarar skyddsdokumenten kan vara en bank eller regionförvaltningsverket.

När det anmälda RS-förfarandet i ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsak ...

Gör så här

Skicka ansökan inklusive bilagorna per post eller e-post.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 6.4.2023