suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Anmälan om anteckning av RS-begränsning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har tecknat avtal om förvaring av skyddsdokumenten ska förvararen av skyddsdokumenten utan fördröjning anmäla till Lantmäteriverket att RS-förfarandet inletts. Den som förvarar skyddsdokumenten kan vara en bank eller regionförvaltningsverket.

När det anmälda RS-förfarandet i ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag upphör ska den som förvarar skyddsdokumenten anmäla detta till Lantmäteriverket. Den i registret införda förvararen av skyddsdokument ska anmäla att anteckningen om RS-begränsning ska upphöra.

Gör så här

Skicka ansökan inklusive bilagorna per post eller e-post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Prisuppgifter finns i Lantmäteriverkets prislista, https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/prislista

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.12.2019