suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Tomtdelning

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Planläggningen ansvarar för tomtdelningen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för detaljplanen och för tomtdelningen. Ett nytt område som ska byggas och som i detaljplanen fastställs som byggnadskvarter kan delas in i en eller flera tomter. Tomtindelningen anges på detaljplanekartan och dess bindande karaktär anges i detaljplanen.

Även markägaren kan söka ändring i tomtdelningen hos kunden. Tomtdelningen kan göras upp separat eller i detaljplanen. Om markägaren har ansökt om att göra upp eller ändra tomtdelningen har kommunen rätt att bära upp kostnaderna av markägaren.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020