suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Utskrifter ur bostadsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

År 2019 infördes ett bostadsdatasystem. Till systemet samlas småningom uppgifterna om aktielägenheter samt om deras ägande och pantsättningar. Aktiebrev på papper avvecklas successivt från början av 2019 och uppgiften om ägaren till en aktielägenhet registreras i bostadsdatasystemet, som upprätthålls av Lantmäteriverket.

  • På aktielägenhetsutskriften visas basuppgifter om bolaget och bostäderna samt uppgifter om bostadsägare, pantsättningar och begränsningar. Överlåtelse av aktielägenhetsutskriften förutsätter alltid ett godkänt användningsändamål.
  • Aktieboken är en utskrift över alla husbolagets bostäder och deras ägare som är främst avsedd att användas av bolaget och aktieägarna. Uppgifter om bolaget och aktielägenheterna samt ägarnas namn är offentliga.

Gör så här

Du kan beställa Aktielägenhetsutskrift eller aktiebok från Lantmäteriverkets kundservice, när aktiebok och aktielägenhetens uppgifter har registrerats i bostadsdatasystemet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 9.6.2020