suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Finlands skogscentral

Alternativt namn Skogscentralen

Skogscentralen samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen.

Vår viktigaste ärendehanteringskanal för skogsägare och skogsbranschens företag är e-tjänsten MinSkog.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.

Kontaktuppgifter

E-post
Skogscentralens registratorskontor
kirjaamo@metsakeskus.fi

E-post
Skogscentralens kundjtänst
kundtjanst@skogscentralen.fi

Besöksadress

Adresserna till våra olika kontor finns på https://www.metsakeskus.fi/sv/verksamhetsstallen

Aleksanterinkatu 18 A
15140 Lahti

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2440921-4

Telefon
Skogscentralens växel
+358 29432400 
(lna/msa)

Webbsida
Skogscentralens webbplats
www.metsakeskus.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

Adresserna till våra olika kontor finns på https://www.metsakeskus.fi/sv/verksamhetsstallen

Aleksanterinkatu 18 A
15140 Lahti