suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finlands skogscentral

Organisation

Alternativt namn Skogscentralen

Skogscentralen samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen.

Vår viktigaste ärendehanteringskanal för skogsägare och skogsbranschens företag är e-tjänsten MinSkog.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler