suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Anmälan om användning av skog

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Anmälan om användning av skog ska göras senast 10 dagar och tidigast tre år innan avverkning eller annan åtgärd inleds. Skogscentralen kan bevilja undantag från tidsfristen. Du kan söka undantag genom att fylla i en ansökan om undantag.

Du ska göra anmälan om användning av skog när den planerade avverkningen är

  • beståndsvårdande avverkning
  • förnyelseavverkning
  • avverkning till följd av skogss ...

Gör så här

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan i e-tjänsten MinSkog.fi. Om du behöver en snabbare behandling, meddela det i samband med att du lämnar in anmälan i MinSkog.fi.

Du kan också lämna in anmälan om användning av skog på en separat blankett. Om du behöver snabbare behandling kan du fylla i en ansökan om undantag från tidsfristen. Innan du fyller i anmälan läs ifyllnadsinstruktionerna. De finns i slutet av blanketten Anmälan av användning av skog.

Lämna in blanketterna till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

För vem och på vilka villkor

Anmälan om användning av skog ska alltid göras innan avverkning för försäljning eller behandling av en särskilt viktig livsmiljö.

Om det är fråga om beståndsvårdande avverkning ska du uppge avverkningssättet figurvis. Om det är fråga om förnyelseavverkning ska du dessutom uppge bland annat förnyelsesättet. Vid avverkning som görs till följd av skogsskada ska du också anmäla vad som har orsakat skadan.

Om du behöver snabbare behandling ange det när du fyller i anmälan i MinSkog.fi eller på den särskilda ansökan om snabbare behandling av anmälan.


Tidsfrist

Anmälan om användning av skog ska göras minst 10 dygn innan åtgärden vidtas. Vid behov kan du söka snabbare behandling.

Handläggningstid

Handläggningstiden är högst 10 dygn.

Giltighetstid

Anmälan om användning av skog gäller i tre år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog 1320/2013

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 2.3.2021