suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Anmälan om användning av skog

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Anmälan om användning av skog ska göras minst 10 dygn innan avverkning för försäljning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö. Anmälan gäller i tre år. Anmälan måste ändå inte göras om avverkningen sker för hushållsbruk eller om beståndet i medeltal är högst 13 centimeter i diameter om inte avverkningen görs på en livsmiljö som är särkilt viktig. I anmälan berättar man om den planerade avverkningen är beståndsvårdande avverkning, förnyelseavverkning, specialavverkning, ändring av markanvändningsform eller skogsskadeavverkning.

Gör så här

Det är markägaren eller förvaltningsrättens innehavare eller innehavaren av någon annan särskild rätt som har ansvar för att anmälan om användning av skog lämnas in. Det lönar sig att lämna in anmälan i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Om du behöver en snabbare behandling, meddela det i samband med att du lämnar in anmälan i MinSkog.fi. Du kan också lämna in anmälan om användning av skog på en separat blankett. Om du behöver snabbare behandling kan du fylla i en ansökan om undantagslov med vilken du ansöker om undantag från den tidsfrist som normalt gäller. Du kan lämna in blanketterna per e-post till addressen mki(at)skogscentralen.fi eller per post till Skogscentralens verksamhetsställen.

Åtgärder för vilka man inte måste lämna in anmälan om användning av skog måste ändå anmälas till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om åtgärden verkställs inom ett område som hör till ett Natura 2000-nätverk eller nära ett sådant område och om det på ett betydande sätt kan minska områdets naturvärden. Det finns noggrannare instruktioner om anmälans innehåll och om att göra den på miljöförvaltningens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Anmälan om användning av skog ska alltid göras innan avverkning för försäljning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö. Anmälan om användning av skog kostar ingenting om den görs minst 10 dygn innan åtgärder vidtas. Om du behöver snabbare behandling ska du ange det när du fyller i anmälan i MinSkog.fi eller på den särskilda ansökan om snabbare behandling av anmälan. En snabbare behandling kostar 80 € + fakturerings- och portokostnader.

Tjänsten är avgiftsfri.

Avgiftsfri om anmälan om användning av skog lämnas in 10 dygn innan avverkningen inleds. Försnabbad behandling kostar 80 € + fakturerings- och portokostnader.


Tidsfrist

Anmälan om användning av skog ska göras minst 10 dygn innan åtgärder vidtas.

Handläggningstid

Högst 10 dygn.

Giltighetstid

Anmälan om användning av skog gäller i tre år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.6.2020