suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Rådgivning för företag

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skogscentralens företagsrådgivare står till tjänst i hela Finland. Skogscentralens företagskunder är olika företag som är verksamma i skogsbranschen och i branscher som anknyter till den. Dessa är till exempel skogsbruk, bioenergi, träprodukter och naturprodukter. Vårt arbete med företagskunder är målinriktat och avgiftsfritt för kunderna.

Vi planerar i samarbete med kunden utvecklingsåtgärder, utifrån de behov som kundföretaget har. Våra styrkor är ett brett expertkunnande och goda kontakter till andra aktörer i branschen. Åtgärder kan vara till exempel att kartlägga olika finansieringsalternativ, söka en lämplig partner, nätverka med andra företag, ordna utbildningar samt olika uppdrag som gäller skogsdata.

Några exempel på utveckningsåtgärder är följande:

  • evenemang där företag kan nätverka
  • utredning om virkesförrådet i anskaffningsområdet för ett sågverk som planerar att utvidga verksamheten
  • experthjälp för skogstjänst-, drivnings- och träförädlingsföretag och andra aktörer i skogs-, trä- och naturproduktsbranschen
  • utredning om finansieringsmöjligheter för värmeverks och träförädlingsföretags investeringar.

Gör så här

När du vill ha rådgivning kontakta Skogscentralens kundtjänst eller direkt företagsrådgivaren inom ditt område. Kontaktuppgifterna ser du på Skogscentralens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Skogscentralen erbjuder företagsrådgivning för alla företag i skogsbranschen och i branscher som har en nära anknytning till den, till exempel naturprodukter, träprodukter och bioenergi.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 11.3.2021