suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

MinSkog.fi är en e-tjänst för skogsägare och tjänsteleverantörer i skogsbranschen.

MinSkog.fi-aktörstjänsten är avsedd för organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare. Med hjälp av MinSkog.fi kan organisationen få nya kunder och betjäna de nuvarande kunderna ännu bättre.

Som aktör i skogsbranschen kan du få tillgång till skogsägarens uppgifter i MinSkog.fi med skogsägarens samtycke. Du kan få tillgång till skogsägarens uppgifter också utan skogsägarens samtycke med stöd av kundrelation eller medlemskap. Då kan du göra en begäran om utlämnande av uppgifter till Skogscentralen.

I MinSkog.fi ser du till exempel kartor och flygfoton, skogsägarens kontaktuppgifter, uppgifter om trädbeståndet, skogsvårds- och avverkningsförslag och naturobjekt. I MinSkog.fi kan du söka stöd för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog samt lämna in anmälan om användning av skog för kunden.

Dessutom ser skogsägarna uppgifter om din organisation när de vill hitta någon som kan göra deras skogsarbete. Då kan de kontakta din organisation.

Gör så här

När du vill registrera dig som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten gör så här:

  1. Fyll i registreringsansökan.
  2. Välj i ansökan om du vill överföra skogsdata till dina egna datasystem eller om du bara vill se data i MinSkog.fi.
  3. Om du överför data till dina egna system bifoga ett register över behandling av data.
  4. Meddela i en separat bilaga de kommuner där ni erbjuder tjänster för skogsägare.
  5. Lämna in registreringsansökan med bilagorna till Skogscentralen.

Skogscentralen behandlar ansökan inom två veckor. Du får beslutet per post.

Utöver registrering behöver du en fullmakt att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representant för din organisation. Fullmakter kan ges i Suomi.fi-fullmakter.

Logga in i MinSkog.fi-aktörstjänsten med hjälp av dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chippförsett identitetskort.

För vem och på vilka villkor

MinSkog.fi-aktörstjänsten kan användas av företag, föreningar och andra organisationer som erbjuder tjänster för skogsägare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information 419/2011

Lag om Finlands skogscentral 418/2011

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 19.3.2021