suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Bilaga till anmälan om verkställande av beskogning, flera sökande

  • Utskrivbar blankett

Bilagan behövs om stödtagarna är fler än en, till exempel makar, eller om bara vissa av delägarna i en beskattningssammanslutning söker stöd.

På själva blanketten för anmälan om verkställande anges den huvudsökandes kontakt- och personuppgifter. I den här bilagan anges de övriga stödmottagarnas kontakt- och personuppgifter.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka ansökan till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 10.11.2021