suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Utövande av rätten till insyn

  • Utskrivbar blankett

Med den här blanketten kan du be om att få kontrollera de personuppgifter om dig som är sparade i Skogscentralens register.

Skogscentralen ger dig på begäran kopior på dina personuppgifter.

Du kan v ...

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in begäran till Skogscentralen per skyddad e-post till registratorskontoret eller till kontoret i Lahtis.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 22.3.2021