suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Kontrollera dina uppgifter

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du har rätt att få veta om Skogscentralen behandlar dina personuppgifter och vilka de är. Så kan du också säkerställa att uppgifterna är rätta.

Om du är skogsägare ser du största delen av dina uppgifter själv i e-tjänsten MinSkog.fi. Logga in med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort.

På begäran får du kopior på dina personuppgifter.

Du får uppgifterna inom en månad. Du får dem i det valda formatet antingen per skyddad e-post, i form av kopior per post eller genom att besöka ett av Skogscentralens kontor. Om Skogscentralen inte kan ge dig uppgifterna inom en månad kan Skogscentralen förlänga tidsfristen med högst två månader. Skogscentralen meddelar dig om tidsfristen förlängs.

Du har rätt att få följande information:

 • varifrån dina personuppgifter har skaffats
 • varför de behövs
 • hur länge de behövs
 • har dina personuppgifter överlåtits eller avses de överlåtas – om ja, till vem
 • har dina uppgifter överförts till områden utanför EU – om ja, hur har de skyddats
 • hur du kan utöva dina rättigheter i anknytning till personuppgifterna.

De här uppgifterna får du i dataskyddsbeskrivningen som du kan läsa på Skogscentralens webbplats.

Gör så här

Be om att få kontrollera dina personuppgifter med blanketten Utövande av rätten till insyn.

Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran. Ange i begäran

 • vilka uppgifter du vill kontrollera
 • om du vill kontrollera alla dina uppgifter eller uppgifter under en viss tidsperiod
 • i vilket format du vill få uppgifterna
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Lämna in blanketten eller den fritt formulerade begäran till Skogscentralens registratorskontor. Du kan lämna in begäran per skyddad e-post till registratorskontoret, genom att skicka den till kontoret i Lahtis, genom responsblanketten i MinSkog.fi eller personligen genom att besöka något av våra kontor.

För vem och på vilka villkor

Rätten att kontrollera egna uppgifter omfattar inte loggdata, alltså information om vem som har behandlat dina uppgifter. Loggdata är information om personer som behandlar personuppgifter, inte information om personen själv.

Tjänsten är avgiftsfri.

Begäran och svaret är normalt avgiftsfria. Om du ofta lämnar in begäran eller om du vill flera kopior kan Skogscentralen ta ut en avgift som täcker kostnaderna för arbetet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 18.2.2021