suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Kontrollera dina uppgifter

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du har rätt att få veta om Skogscentralen behandlar dina personuppgifter och vilka de är. Så kan du också säkerställa att uppgifterna är rätta.

Om du är skogsägare ser du största delen av dina uppgifter själv i e-tjänsten MinSkog.fi. Logga in med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort.

På begäran får du kopior på dina personuppgifter.

Du får uppgif ...

Gör så här

Be om att få kontrollera dina personuppgifter med blanketten Utövande av rätten till insyn.

Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran. Ange i begäran

  • vilka uppgifter du vill kontrollera
  • om du vill kontrollera alla dina uppgifter eller uppgifter under en viss tidsperiod
  • i vilket format du vill få uppgifterna
  • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Lämna in blanketten eller den fritt formulerade begäran till Skogscentralens registratorskontor. Du kan lämna in begäran per skyddad e-post till registratorskontoret, genom att skicka den till kontoret i Lahtis, genom responsblanketten i MinSkog.fi eller personligen genom att besöka något av våra kontor.

För vem och på vilka villkor

Rätten att kontrollera egna uppgifter omfattar inte loggdata, alltså information om vem som har behandlat dina uppgifter. Loggdata är information om personer som behandlar personuppgifter, inte information om personen själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR)

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.8.2022