suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Dataskyddspraxis på Skogscentralen

  • Webbsida

Skogscentralen behandlar personuppgifter för att sköta de lagstadgade uppgifterna eller med ditt samtycke. De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information.

På webbsidan hittar du dataskyddsbeskrivningen. I dataskyddsbeskrivningen hittar du information om bland annat syftet med hanteringen av uppgift ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 30.3.2021