suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skogscentralen kan lämna ut skogsägarens kontaktuppgifter för direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar som rör skogsbruket. Direktmarknadsföringen och undersökningarna kan göras per telefon eller per brev.

Om du vill kan du förbjuda Skogscentralen att lämna ut dina kontaktuppgifter.

Du har också rätt att be Skogscentralen att avlägsna dina kontaktuppgifter från Skogscentral ...

Gör så här

Förbjud Skogscentralen att lämna ut dina kontaktuppgifter genom att fylla i blanketten Förbud mot att lämna ut uppgifter. Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran.

Lämna in blanketten eller den fritt formulerade begäran till Skogscentralens registratorskontor. Lämna in begäran per skyddad e-post till registratorskontoret eller till kontoret i Lahtis.

Du kan också förbjuda utlämning av kontaktuppgifter genom responsblanketten i MinSkog.fi eller genom att besöka något av våra kontor.

Om du vill att Skogscentralen avlägsnar dig från försändelselistorna som Skogscentralen har för kommunikation kontakta Skogscentralens kundtjänst.

Om du vill sluta prenumerera på Skogscentralens nyhetsbrev kan du göra det genom länken som finns i alla nyhetsbrev.

För vem och på vilka villkor

Det är inte möjligt att avlägsna kontaktuppgifter från officiella dokumentförsändelser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR)

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information 419/2011

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 22.11.2023