suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Att göra en egenkontrollsanmälan om att skogsskadelagen inte följs

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Yrkesmässiga verksamhetsutövare ska lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen om det finns en risk för att föreskrifterna i skogsskadelagen inte iakttas.

Barrvirke som har fällts mellan början av september förra året och slutet av maj det innevarande året ska transporteras bort från skogen i juli-augusti. Tidsfristerna varierar beroende på trädslag och region. Finland är indelat i tre zoner och det utsatta datumet varierar enligt zon.

En yrkesmässig verksamhetsutövare är skyldig att meddela Skogscentralen utan dröjsmål om de situationer och omständigheter som gör att det finns risk för att skyldigheterna enligt lagen inte kan uppfyllas.

Gör så här

Lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen per skyddad e-post eller skicka den till kontoret i Lahtis.

Du kan också ta i bruk Skogscentralens dataöverföringstjänst. Via den kan du lämna in anmälningar om egenkontroll.

För vem och på vilka villkor

Med yrkesmässig verksamhetsutövare avses en virkesägare eller innehavare av avverkningsrätt som utövar drivning och som yrkesmässigt köper upp virke eller avverkningsrätt för förädling eller förmedling.

För att uppfylla egenkontrollsskyldigheten ska verksamhetsutövaren göra upp en egenkontrollsplan och namnge en ansvarsperson.

Skyldigheten att transportera bort virke och skadade träd gäller virke med en stubbdiameter på mer än 10 centimeter, oberoende av användningsändamålet. Skyldigheten gäller inte död ved.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen utan dröjsmål.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 10.3.2021