suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Egenkontroll enligt skogsskadelagen

  • Webbsida

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska yrkesmässiga verksamhetsutövare utöva egenkontroll.

Målet med egenkontrollen är att garantera att skogsskadelagens förpliktelser följs och att färskt vir ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 30.3.2021