suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Egenkontroll enligt skogsskadelagen

  • Webbsida

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska yrkesmässiga verksamhetsutövare utöva egenkontroll.

Målet med egenkontrollen är att garantera att skogsskadelagens förpliktelser följs och att färskt virke transporteras bort från avverkningsplatsen eller avlägget inom de utsatta tiderna.

Verksamhetsutövare bör utarbeta en plan för egenkontroll och utse en person som är ansvarig för egenkontrollen. E ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 30.3.2021