suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Dataöverföringstjänsten

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Dataöverföringstjänsten är en gränssnitt som ger organisationen i skogsbranschen möjlighet att sköta ärenden elektroniskt med Skogscentralen. Dataöverföringstjänsten fungerar via Suomi.fi-informationsleden. Suomi.fi-informationsleden erbjuder organisationer ett standardiserat sätt att överföra data mellan organisationerna.

När organisationen tar i bruk dataöverföringstjänsten kan man via den

 • lämna in en anmälan om användning av skog
 • söka Kemera-stöd
 • anmäla gjorda arbeten
 • anmäla hjortdjursskada
 • anmäla uppgifter om egenkontroll
 • be om uppdatering av skogsdata
 • ladda ner Kemera-finansieringsbeslut
 • ladda ner data om Kemera-utbetalningar
 • ladda ner granskningsdata.

Dessutom kan organisationen ladda ner skogsdata som kräver samtycke med hjälp av en laddningstjänst för skogsdata.

Dataöverföringstjänsten använder xml-meddelanden som överensstämmer med skogsdatastandarderna.

Gör så här

När du vill ta i bruk den nya dataöverföringstjänsten för din organisation skriv e-post till adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

För vem och på vilka villkor

Dataöverföringstjänsten är avsedd för aktörer som har tillgång till ett skogligt och geografiskt informationssystem. Till exempel anmälan om användning av skog innehåller förutom uppgifter om bestånd och åtgärder även kartuppgifter om beståndens geografiska läge.

För att organisationen ska kunna överföra skogsägarens skogsdata krävs det att skogsägaren har gett fullmakt för organisationen.

Scheman och koder som behövs för att generera överföringsfiler samt tillämpningsanvisningar finns på skogsdatastandardens publikationssida.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 1.3.2021