suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Öppna skogs- och naturdata

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Skogscentralen samlar in skogsdata om de privata skogarna och naturen i Finland. Största delen av data som Skogscentralen samlat är tillgängliga i elektroniskt format på Skogscentralens webbplats. Du kan läsa, ladda ner eller överföra till ditt eget datasystem genom ett gränssnitt.

Skogscentralen samlar in skogsdata med hjälp av fjärrkartering och delvis i fält. Fjärrkartering innebär att man samlar in data med hjälp av flygplan. Skogscentralen får också information när kunderna lämnar in olika dokument till Skogscentralen för att sköta ärenden.

Skogscentralen har öppna skogs- och naturdata till exempel om följande ämnesområd:

 • virkesvolym
 • trädslag
 • näringsinnehållet i marken
 • gjorda skogsbruksarbeten
 • planerade skogsbruksarbeten, till exempel planerade avverkningar
 • ansökan om att få stöd för skogsvårdsarbeten
 • ansökan om att få stöd för att skydda miljöobjekt för en viss tid
 • vattenvård
 • särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
 • uppgifter om privatpersoner som äger skog sorterade kommunvis, i form av tabeller
 • karta över utbetalade ersättningar för hjortdjursskador.

Noggrannheten av data varierar. En del av data täcker hela Finland och en del av informationen gäller enstaka träd. Till exempel kan du läsa ett riksomfattande sammandrag av skogsdata om privatskogar. Data om fjärrkarterade provytor däremot innehåller mätningsuppgifter om enstaka träd. Du ser noggrannheten i samband med varje informationshelhet.

Gör så här

Du ser vilka skogs- och naturdata som är öppet tillgängliga på Skogscentralens webbplats. En del av data kan du använda direkt på webbsidan med hjälp av din webbläsare. En del av data kräver ett speciellt dataprogram för att man ska kunna använda dem. Du ser med information om användningssättet i samband med de olika datamaterialen.

För vem och på vilka villkor

Öppna skogs- och naturdata är fritt tillgängliga för alla.

I samband med den öppna skogs- och naturinformationen överlåts inte skogsägares person- eller kontaktuppgifter. Om den som utnyttjar informationen kopplar samman öppen skoglig information med ägaruppgifter är det på den personens ansvar att se till att de skyldigheter som finns kring skydd av personuppgifter följs.

Skogscentralens öppna material offentliggörs med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (på finska) (CC BY 4.0). Allt material under licensen kan användas fritt på alla sätt, under förutsättningen att källan namnges. Det måste även anges om några ändringar har gjorts i materialet. Man kan exempelvis namnge källan så här: Innehåller material [materialet] av Finlands skogscentral 01/2020.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 14.4.2021