suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Fullmakt, beskogningsstöd

  • Utskrivbar blankett

Med fullmakten kan du befullmäktiga någon annan att representera dig då du ansöker om beskogningsstöd.

Blankettens leveransuppgifter

Skicka fullmakten till Skogscentralen per skyddad e-post "skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 17.8.2021