suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Tjänsten för att söka beskogningsstöd

  • E-tjänst

I tjänsten för beskogningsstöd kan du söka stöd för beskogning. Sök stödet innan du inleder arbetena.

Beskogningsstödet är avsett för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jor ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 17.6.2021