suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Skogscentralens utbildningar

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Skogscentralen ordnar mångsidiga utbildningar åt skogsägare, aktörer,

skogsproffs, företagare och andra som är intresserade av skogen.

Skogscentralen ordnar utbildningar i hela Finland. Vi samarbetar med andra expertorganisationer och läroanstalter. Vi ordnar kurser och evenemang inomhus, i fält och på webben. Vi ordnar till exempel föreläsningar, seminarier och mässevenemang. I fältkurser får deltagarna bekanta sig med praktiska exempel på olika skogsföreteelser.

På webben kan du delta i webbinarier och webbkurser. Webbinarier är föreläsningar eller seminarier som hålls på webben vid en viss tidpunkt. Du kan lyssna på föreläsningen på din egen dator. Vi spelar in en del av webbinarierna, så du kan titta på dem i efterhand.

Webbutbildningar är studiehelheter som du kan avlägga helt på webben. Du kan studera när och var som helst. Du behöver bara ha dator, nätförbindelse och logga in på Skogscentralens webbutbildningssystem.

Exempel på kurser för skogsägare:

 • MinSkog-kurserna: introdag, grundkurs och fortsättningskurs
 • Skogsbeskattning
 • Generationsskiften
 • Stöd och föreskrifter för skogsbruket

Med aktörer avser vi skogsproffs och företagare som i sitt jobb behöver kännedom om skogsämnen.

Exempel på kurser för aktörer:

 • kurser om skogslagstiftning och Kemera-finansiering enligt lagen om hållbart skogsbruk
 • vattenvård vid skogsbruket och igenkännande av naturobjekt
 • MinSkog.fi för aktörer
 • provet för naturvårdskortet

Du kan anmäla dig till våra kurser via vår utbildningskalender.

Du kan be experter på Skogscentralen att föreläsa i aktörens egna evenemang, till exempel på utbildningsdagar. Skogscentralen deltar inte i anbudsförfaranden och inte heller ordnar skräddarsydda utbildningar för bara en aktör.

Gör så här

Information om utbildningarna finns i Skogscentralens evenemangskalender. Anmäl dig till utbildningarna inom den utsatta tiden.

I utbildningskalendern ser du också uppgifterna om webbkurserna. För att kunna delta i webbkurserna behöver du registrera dig. Det gör du genom att klicka på länken på kursens anmälningssida i utbildningskalendern. Fyll i registreringsblanketten och skicka den. Du får användningskoderna till din e-postadress. Logga in med koderna. Välj på webbkurssidan den kurs som du vill avlägga, öppna kursen och börja studera.

För vem och på vilka villkor

Skogscentralens utbildningar är avsedda för alla skogsägare, skogsproffs och andra som är intresserade av skogsbranschen. Kurserna ger också nyttig information för företag som är verksamma inom skogssektorn i Finland och i branscher som har en nära anknytning till skogssektorn, såsom naturprodukter, trävaror, bioenergi och så vidare.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

En del av kurserna är avgiftsfria och en del avgiftsbelagda. Priserna varierar enligt innehållet och enligt kursens längd. Du ser vad kursen kostar i utbildningskalendern, när du trycker på knappen Anmäl dig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral åren 2021 och 2022

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 1.4.2021