suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Naturvårdskort

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skogsbrukets naturvårdsskort är ett praktiskt kompetenspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa att du har fortbildat dig i naturvård i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Skogsbrukets naturvårdskort är en utbildning som passar för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämplingsposter och för skogsägare. Naturvårdskortet gäller tillsvidare.

Den som har avlagt provet för skogsbrukets naturvårdskort

  • känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning
  • förstår syftet med åtgärderna
  • kan tillämpa dem i sitt arbete under varierande förhållanden.

Genom att avlägga provet kan du visa att du har den kompetens som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringen av dem.

Provet består av två delar: en teoridel och en fältdel. Teoridelen består av flervalsfrågor. I fältdelen ska du känna igen naturobjekt och deras värdefulla egenskaper. Du behöver också svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård, uttag av energived och grunderna i kontinuerlig beståndsvård, det vill säga kalhyggesfritt skogsbruk.

Dessutom ska du i fält identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Det finns inget separat minimikrav för växtkännedomen. Det räcker att man får godkänt i terrängdelen, där växterna som ska identifieras ingår.

Du kan förbereda dig inför provet på ett valfritt sätt. Du kan till exempel delta i en förberedande kurs som läroinstanser ordnar eller genom att läsa materialet självständigt.

Gör så här

Se i Skogscentralens utbildnings- och evenemangskalender när proven ordnas och var. I evenemangskalendern ser du exakta uppgifter om när och var provet hålls samt kontaktuppgifterna till ansvarspersonen om du har frågor. Anmäl dig till provet via utbildnings- och evenemangskalendern.

Förbered dig inför provet genom att läsa studiematerialet, kunskapsmålen och artlistan på Skogscentralens webbplats. Du kan också delta i en kurs som någon läroanstalt ordnar.

Ta med penna, suddgummi och skrivunderlag till provet. Ta med också kläder och skor efter väder för fältprovet.

I teoridelen har du en timme på dig att svara på frågorna men det kan ta cirka 1,5 timmar med instruktionerna. Fältdelen tar högst fem timmar. Gruppens storlek, avstånd mellan startpunkten och objekten samt mellan objekten inverkar på hur länge det tar.

När du har avlagt provet skickar Skogscentralen betyget och kortet per post till din hemadress eller till läroinrättningen.

Provdagar och -orter år 2022

25.5 Ylöjärvi

1.6 Ylöjärvi

2.6 Björneborg

3.6 Mäntsälä

7.6 Mäntsälä

7.6 Kajana

8.6 Mäntsälä

9.6 Jämsänkoski

10.6 Siilinjärvi

10.6 Jämsänkoski

14.6 Nastola

14.6 Kajana

15.6 Juga

15.6 Nastola

15.6 Kannus

16.6 Haapajärvi

22.6 Etseri

23.6 Etseri

16.8 Kajana

23.8 Kajana

25.8 Ylöjärvi

25.8 Muhos

25.8 Ruokolax

26.8 Siilinjärvi

29.8 Rovaniemi

30.8 Rovaniemi

31.8 Taivalkoski

31.8 Pemar

2.9 Vasa

6.9 Mäntsälä

6.9 S:t Michel

7.9 S:t Michel

7.9 Mäntsälä

7.9 Saarijärvi

8.9 S:t Michel

För vem och på vilka villkor

Naturvårdskortet förutsätter att du blir godkänd i ett färdighetsprov som Skogscentralen ordnar.

Provet består av en teoridel och en fältdel. För att bli godkänd ska du ha minst 70 procent rätt i båda provdelarna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften för färdighetsprovet är 160 euro. För studerande är deltagaravgiften 120 euro när läroinrättningen deltar i kostnader för examenslokal, transport och övervakning.

Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning (under samma eller följande år). Du får fakturan efter kursen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.5.2022