suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Dikningstillstånd - vård av torvmarksskog

Ansvarig organisation: Finlands skogscentral

Staten stöder privata skogsägares skogsvårds- och skogsförbättringsåtgärder när de är privatekonomiskt olönsamma. För stödet, som bygger på lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, används ordet Kemera. Vård av torvmarksskog avser iståndsättning av ett dikat område, till exempel dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder och byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område. Dikningstillstånd behövs av de fastighetsägare på vilkas mark statligt stödd vård av torvmarksskog utförs. Se anvisningar för inlämning av blanketten i länken för ytterligare information.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Finlands skogscentral Kemera-blanketter kan skickas per e-post till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Skogscentralens kundtjänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.