suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Organisation

Tukes övervakar och främjar säkerheten och överensstämmelsen i produkter, tjänster och produktionssystem. Vi förebygger person-, miljö- och egendoms-skador samt säkerställer överensstämmelsen i produkter och tjänster. Tukes styrs av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för den administrativa styrningen och tillsyn över Tukes. Vi är ungefär 270 personer.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler