suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Tukes övervakar och främjar säkerheten och överensstämmelsen i produkter, tjänster och produktionssystem. Vi förebygger person-, miljö- och egendoms-skador samt säkerställer överensstämmelsen i produkter och tjänster. Tukes styrs av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för den administrativa styrningen och tillsyn över Tukes. Vi är ungefär 270 personer.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@tukes.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1021277-9

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003710212779
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
FO-nummer: 1021277-9 Momskod FI10212779
Telefon
Växel
+358 295052000 
(lna/msa)

Webbsida
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hemsida
www.tukes.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PL 66
00521 Helsingfors

Postadress

Semaforbron 12 B
00520 Helsingfors