suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av kemikalieuppgifter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag som tillverkar eller importerar kemikalier som orsakar fara ska anmäla kemikalieuppgifterna till Tukes för kemikalieregistrering. Det är inte frågan om ett tillstånd eller godkännande. Registeruppgifterna används bland annat av Giftinformationscentralen och myndigheterna som övervakar kemikalier. Kemikalieanmälan görs om kemikalier som har klassificerats orsaka hälsofara, miljöfara ell ...

Gör så här

Gör en kemikalieanmälan till Tukes kemikalieproduktregister elektroniskt i tjänsten KemiDigi om du är en kemikalietillverkare, kemikalieimportör eller annan motsvarande aktör som inför kemikalier till marknaderna i Finland. Kemikalieanmälans uppgifter motsvarar i stort sätt skyddsinformationsbladet som bifogas till anmälan. Skyddsinformationsbladet kan också ifyllas i tjänsten KemiDigi. Uppgifter om kemikaliemängderna (tillverkning/importmängder i ton) ska meddelas årligen även i tjänsten KemiDigi.

Man identifierar sig i tjänsten KemiDigi via Suomi.fi-identifiering.

För vem och på vilka villkor

För att registrera en kemikalieanmälan ska företaget ha ett FO-nummer som är i kraft i Finland. FO-numret krävs även om man gör anmälan utomlands.

Företaget ska göra en ny kemikalieanmälan när kemikalieuppgifterna ändras väsentligt. Väsentliga förändringar är till exempel:

• ändring i en kemikalies handelsnamn

• ändringar i företagets uppgifter, till exempel om företaget byter namn

• ändring i en kemikalies sammansättning

• nya eller ändrade uppgifter om en kemikalies egenskaper som orsakar fara.

När företaget inte längre säljer en kemikalie ska kemikalieanmälan passiveras i tjänsten KemiDigi.

Om en näringsidkare finns i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland ska verksamhetsidkaren ha ett ikraftvarande FO-nummer i Finland.

De årliga tillverknings- och importmängderna av kemikalier meddelas i ton så noggrant som möjligt. Mängderna ska meddelas i tjänsten KemiDigi för varje år.


Tidsfrist

Anmälan ska göras när en kemikalie införs till marknaderna. Före detta behöver man inte anmäla.

Handläggningstid

1 dygn

Giltighetstid

Registreringen gäller tills vidare. När en kemikalie inte längre införs till marknaderna ska anmälan passiveras i tjänsten KemiDigi.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 29.11.2022