suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tukes prislista

  • Webbsida

Tukes prislista omfattar myndighetstjänster (förordning 1579/2015), övriga prestationer, t.ex. forskningar, utlåtanden, utredningar och utbildningar

(Tukes beslut 94/02.04.01/2016) samt ersättningar som debiteras med stöd av speciallagar.

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 22.8.2023