suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om el- och hissarbeten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Installation, reparation och underhåll av elanläggningar (elinstallationer) och hissar samt reparation och underhåll av elutrustning förutsätter yrkeskvalifikation samt anmälan till Tukes innan verksamheten inleds. Verksamhetsutövare kallas el- och hissentreprenörer. Som el- eller hissentreprenörer kan verka antingen ett företag eller en fysisk person. I e-tjänsten kan du även anmäla ändringar gäl ...

Gör så här

Verksamhetsanmälan och anmälan om ändring till Tukes görs i första hand elektroniskt. E-tjänsten finns endast på finska. Hissarbeten anmäls tills vidare med blankett SL1. Anmälan på svenska och engelska görs med en separat utskrivbar blankett.

För vem och på vilka villkor

Av anmälan ska framgå uppgifter gällande verksamhetsutövaren, verksamhetsställen och ledaren för elarbeten. Personen som utsetts till ledare för elarbeten ska ge sitt samtycke till uppgiften. Den centralaste förutsättningen för elentreprenadsverksamhet är en ledare för elarbeten som fungerar som ansvarsperson för säkerheten och som beviljats ett behörighetsintyg som påvisar yrkeskvalifikationen.

Behörighetsintyg beviljas av bedömningsorganet Person- och företagsbedömning SETI Ab.

Om näringsidkaren är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten en anmälan på samma sätt som för en näringsidkare som är etablerad i Finland. Ledaren för elarbeten ska ha ett behörighetsintyg som beviljats av Person- och företagsbedömning SETI Ab.

Om det görs väsentliga ändringar i de uppgifter som elentreprenören uppgav i verksamhetsanmälan ska entreprenören anmäla dessa till Tukes. Uppgifter som ska anmälas är bland annat byte av ledare för elarbeten, adressändring, ändringar av filialer eller ändring av bolagsform. Man ska även anmäla om verksamheten upphör. Anmälan görs elektroniskt.


Tidsfrist

Anmälan ska göras innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 30 dagar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare. Om det observeras brister i verksamheten med tanke på lagstiftningskraven, kan verksamheten förbjudas eller begränsas.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 14.2.2022