suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om enstaka elarbeten

  • E-tjänst

Installation, reparation och underhåll samt reparation och underhåll av elutrustning förutsätter yrkeskvalifikation samt anmälan till Tukes innan verksamheten inleds. Anmälan kan även göras för ett enskilt installationsobjekt. Anmälan kan göras av antingen en fysisk person med tillräcklig elbehörighet eller ett företag som har i sin tjänst en ledare för elarbeten med tillräcklig elbehörighet.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 7.12.2021