suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Anmälan om enstaka elarbeten

  • E-tjänst

Installation, reparation och underhåll samt reparation och underhåll av elutrustning förutsätter yrkeskvalifikation samt anmälan till Tukes innan verksamheten inleds. Anmälan kan även göras för ett en ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 10.2.2021