suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Brandlarm-, släckanläggningars installation och service, granskning och service av handbrandsläckare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Affärer som installerar och servar brandlarm- och släckanläggningar samt handbrandsläckaraffärer idkar verksamhet som regleras av författningar. I anmälan ska affären ange en ansvarsperson som uppfyller behörighetskraven att sköta om att affären följer de gällande författningarna. Ansvarspersonen kan endast vara en näringsidkare eller en person vars huvudsyssla är i affären, personen ska ha en personlig behörighet som gäller branschen och är i kraft.

Gör så här

Sökanden ska genomföra ett prov (examen, förhör) angående branschen för att söka behörighetsintyg. Inom brandlarm- och släckanläggningsbranschen arrangeras proven av Inspecta Oy och inom handbrandsläckarbranschen av SPEK.

Lämna in ansökan på behörighetsintyget med alla nödvändiga bilagor till Tukes. För dem som uppfyller behörighetskraven skickar Tukes ett gällande behörighetsintyg inom den utsatta tiden och antecknar personerna med behörighet i registret på personer med behörighet.

Lämna in en startanmälan som den planerade verksamheten förutsätter med nödvändiga bilagor till Tukes. Till affärer som uppfyller kraven skickar Tukes en anmälningsbekräftelse och antecknar affären i registret på installationsaffärer och handbrandsläckaraffärer som uppfyller kraven.

Du använder väl e-post i första hand. I e-tjänsten kan du lämna in en verksamhets- och ändringsanmälan samt en behörighetsansökan.

För vem och på vilka villkor

Affären ska före verksamheten inleds lämna in en anmälan till Tukes för övervakning. Ansvarspersonen i en brandlarms- och släckanläggningsaffär samt handbrandsläckaraffär ska ha ett behörighetsintyg, beviljat av Tukes som gäller för branschen och är i kraft.

Anmälningens bilagor för att inleda installationsverksamhet av brandlarm- och släckanläggningar:

- planerad bransch

- utdrag ur handelsregistret eller motsvarande (behövs inte i elektronisk ärendehantering)

- utredning på utrustningen som den planerade verksamheten förutsätter.

Om näringsidkaren är verksam i en stat som ligger i något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder tjänster tillfälligt i Finland ska aktören ha ett finländskt FO-nummer eller vara en juridisk person som nationella författningsförpliktelser kan riktas till.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Före verksamheten inleds ska affären lämna in en anmälan till Tukes för övervakning.

Handläggningstid

Verksamhetsanmälan och behörighetsintyg för brandlarm- och släckanläggningar, handläggningstid 1–3 veckor Verksamhetsanmälan för handbrandsläckare, handläggningstid 1–2 veckor.

Giltighetstid

Behörighetsintyget inom brandlarmbranschen är i kraft i 3 år och inom släckanläggningsbranschen i 5 år. Behörighetsintyget inom handbrandsläckarbranschen är i kraft i 5 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 27.8.2020