suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Anmälan om hissolycka

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med anmälan om hissolycka meddelas Tukes om en olycka där en hiss har varit inblandad. Bestämmelser om anmälan om olyckor föreskrivs i lagen.

Gör så här

Fyll i anmälan om hissolycka och returnera den till Tukes enligt anvisningarna på blanketten.

För vem och på vilka villkor

Bestämmelser om anmälan om olyckor föreskrivs i 88 § i hissäkerhetslagen (1134/2016): Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheterna samt hissleverantörer, verksamhetsutövare, auktoriserade organ, auktoriserade besiktningsmän och hissinnehavare ska göra anmälan till hissäkerhetsmyndigheten om allvarliga olyckor där en hiss har varit delaktig. En olycka ska anses vara allvarlig om den har dödlig utgång eller förorsakar allvarlig skada på en persons hälsa eller egendom eller på miljön eller har förorsakat en uppenbar risk för allvarlig person-, sak- eller miljöskada.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 2.7.2020